تماس با ما

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سمنان

آدرس نمایشگاه : جاده سمنان دامغان - جنب اداره گمرک - شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سمنان
آدرس دفتر : سمنان - خیابان 17 شهریور - خیابان میرزای کوچک خان - اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان
سمنان
ایران
تلفن:
023-33464002-4
نمابر:
023-33464500

اطلاعات تماس

فرم تماس

 دسته بندی ها

لینک های مفید