" منشور اخلاقی کارکنان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی استان سمنان"

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

با ایمان به اراده خداوند متعال و درجهت کسب رضای حق تعالی و حفظ منافع عمومی و خدمتگذاری به شهروندان، خود را متعهد به رعایت اصول این منشور می دانم .

 

  •  پایبندی به شئونات اسلامی و ارزشهای منبعث از انقلاب اسلامی ایران و انجام تکالیف دینی خصوصاً امر به معروف و نهی از منکر
  •  رعایت نظم – آراستگی – وقت شناسی – مسئولیت پذیری – ادب و نزاکت، عدالت و انصاف
  •  اعتقاد به مشارکت پذیری ، کارجمعی ، انسجام سازمانی، رعایت وجدان کاری و عبادت تلقی کردن کار
  •  تکریم ارباب رجوع و حفظ شخصیت و احترام آنان و تلاش در جهت ارائه خدمت صادقانه و پاسخگویی شفاف و دقیق، به موقع و بی منت به مراجعان
  •  شناخت قلمرو اختیارات و مسئولیت خود و همکارانی که ارتباط مستقیم کاری با وی دارند و همچنین داشتن آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات در جهت انجام امور به نحو مطلوب
  •  اندیشه ورزی ، تعامل و همکاری با دیگر کارکنان ، خلاقیت و ابتکار در امور و جستجو برای دستیابی و معرفی ارزشهای نوین برای ارائه خدمات مناسب و ارتقاء سطح علم و دانش مرتبط با شرح وظیفه
  •  رعایت قوانین و مقررات و صیانت از بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر
  •  بهره گیری از پیشنهادات و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء و بهبود امور
  •  توجه به الزامات خط مشی کیفیت بمنظور تحقق اهداف و برنامه های جامع کاربردی شرکت
  •  راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت انجام خدمات بهتر و تسریع در اجرای امور

 دسته بندی ها

لینک های مفید