منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی استان سمنان

 

 

  1. رعایت کرامت و منزلت انسانی، پاسخگویی، صداقت و گشاده رویی، امانت داری و خدمتگزاری در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت این شرکت می باشد .
  2. حفظ و توسعه ارتباط با ذینفعان و عموم در راستای بهبود خدمت رسانی بهمراه اطلاع رسانی دقیق و شفاف از خدمات و فرایند دریافت آن با بهره گیری از روشهای مختلف و نوین از اصول پذیرفته شرکت می باشد .
  3. بهره گیری از شرکای حرفه ای و توانمند در ارائه خدمات استاندارد و کیفی به ذینفعان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و با ایجاد شرایط حضور برابر در دستیابی به فرصتها و امکانات را رسالت خود می داند .
  4. فعالیتهای حرفه ای شرکت در راستای ارائه خدمات مطلوب براساس استانداردهای بین المللی صنعت نمایشگاهی خواهد بود .
  5. رعایت الزامات سلامت و ایمنی و زیست محیطی در کلیه فعالیتهای شرکت بعنوان یک اصل می باشد .
  6. شرکت در راستای بهبود خدمت رسانی به ذینفعان و عموم، خود را مکلف به پایش و بهبود مستمر خدمات قابل ارائه می داند .
  7. شرکت همواره خود را مکلف به همکاری با اصحاب رسانه و بهره گیری از ظرفیتهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی رسانه های دیداری و شنیداری بمنظور اطلاع رسانی عمومی فعالیتها به شهروندان می داند .
  8. شرکت ضمن حمایت از فعالیتهای سازمان یافته قانونی در ترویج و توسعه خدمات نمایشگاهی از ظرفیتهای آنان در خدمت رسانی بهینه بهره می جوید .
  9. ایجادو توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی به شهروندان همواره مورد اهتمام مدیران شرکت می باشد .
  10. سنجش رضایتمندی ذینفعان بهمراه اخذ نظرات، بررسی و پیگیری شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نیز ایجاد امکان دیدار بی واسطه با مسئولین همواره مورد حمایت شرکت میباشد .

عنوان آبی

این متنی با عنوان آبی می باشد.

عنوان سیاه

این متنی با عنوان سیاه می باشد.

زیر خط

این متنی با عنوان زیر خط دار می باشد.

QTag

This is "qtag" suffix

عنوان قهوه ای

این متنی با عنوان قهوه ای می باشد.

عنوان خاکستری

این متنی با عنوان خاکستری می باشد.

دو خطه

این متنی با عنوان دو خطه می باشد.

قاب عکس

این متن قاب عکس می باشد.

عنوان سبز

این متنی با عنوان سبز می باشد.

عنوان قرمز

این متنی با عنوان قرمز می باشد.

عنوان سمت راست

این متنی با عنوان در سمت راست می باشد.

باکس

این یک نمونه می باشد.

 دسته بندی ها

آیکن ورزشی

این آیکن ورزشی می باشد.

آیکن اطلاعات

این آیکن اطلاعات می باشد.

آیکن گراف

این آیکن گراف می باشد.

آیکن رادار

این آیکن رادار می باشد.

آیکن عکس

این آیکن عکس می باشد.

آیکن جست و جو

این آیکن جست و جو می باشد.

آیکن سخنرانی

این آیکن سخنرانی می باشد.

آیکن قلم

این آیکن قلم می باشد.

آیکن تگ

این آیکن تگ می باشد.

آیکن کاربر

این آیکن کاربران می باشد.

آیکن دنیا

این آیکن دنیا می باشد.

آیکن مطلب

این آیکن مطلب می باشد.

آیکن قلب

این آیکن قلب می باشد.

آیکن اینباکس

این آیکن اینبکس می باشد.

آیکن میکروفون

این آیکن میکروفون می باشد.

آیکن فیلم

این آیکن فیلم می باشد.

آیکن کیف

این آیکن کیف می باشد

ایکن پاکت نامه

این آیکن پاکت نامه می باشد.

آیکن دوربین

این آیکن دوربین می باشد.

آیکن کارت

این آیکن کارت می باشد.

آیکن گیره کاغذ

این آیکن گیره کاغذ می باشد

آیکن کارت

این آیکن کارت می باشد.

آیکن هدفون

این آیکن هدفون می باشد.

آیکن نظرات

این آیکن نظرات می باشد.

آیکن تلفن

این آیکن تلفن می باشد.

آیکن فیلم

این آیکن فیلم می باشد.

آیکن نمودار

این آیکن نمودار می باشد.

آیکن کلارگ

این آیکن کلارگ می باشد.

آیکن گیره کاغذ

این آیکن گیره کاغذ می باشد.

آیکن ساعت

این آیکن ساعت می باشد.

آیکن فایل

این آیکن فایل می باشد.

لینک های مفید